oktober 8, 2018

Sköta om små och stora djur

Människor och djur interagerar dagligen, medvetet eller omedvetet. Denna artikel kommer beröra skötseln av små och stora djur. Djur som inte lever i det fria, utan lever som antingen husdjur, bruksdjur, boskap eller på zoo, är alla i behov av rätt sorts skötsel. Från mat till hygien, hälsa och levnadsvillkor. När vi människor handhar djur av olika anledningar är det viktigt att dels hålla sig inom ramen för lagen samt att ordna bästa möjliga levnadsförhållanden för djuren. Missköter man det kan man bli straffad och riskera böter till fängelsestraff, eller ännu värre, ha djur som lider och plågas. Djurskyddslagen reglerar skötsel och hantering av husdjur och djur som används för försök inom exempelvis läkemedelsindustrin eller annan vetenskaplig forskning i Sverige.

Husdjur

När det kommer till våra husdjur är det viktigt att från början till slut tillgodose alla behov på bästa möjliga sätt. Allt från vaccinationer och regelbundna veterinärbesök till rätt sorts kost av bra kvalitet. En varm sovplats, kärlek och ömma ord samt, beroende på vilket sorts djur det är, även tillgodose behovet av rätt sorts motion är viktigt. Förutom att erbjuda daglig tillgång till rent vatten ingår pälsskötsel, skötsel av klor och tänder samt att hålla uppsikt för förändringar i aptit och beteende i uppgifterna för den som handhar djuren. Med andra ord är det ett livslångt engagemang man tar sig an och inte minst mot slutet av husdjurets liv är det viktigt att hjälpa till med den sista vilan via avlivning hos veterinär när situationen kräver det.

Försöksdjur och boskap

Enligt Djurskyddslagen ska alla försöksdjur undvikas att utsättas för onödig plåga. Förutom tillgång till foder och vatten ska djuret ses över regelbundet och avvikelser i hälsa eller beteende utredas av veterinär eller sakkunnig. Utrymmet som djuret lever i ska ge skydd samt tillräckligt med fri yta för djuret. Ett försöksdjur får inte heller överansträngas eller hållas bunden på ett sätt som orsakar djuret plåga eller stress. Livet för ett försöksdjur ska på bästa sätt efterlikna ett normalare leverne baserat på typ av djur. När det gäller boskap gäller samma regler om förhållningssätt som för husdjur och försöksdjur, det vill säga bästa möjliga vård och skötsel, med rätt sorts foder och förvaringsplats beroende på årstid samt återkommande kontroller, vård hos veterinär och lagenliga produktionsförhållanden med betoning på djurets välmående.

Meadow Mint